Menu

Welkom

“In het trillingsveld van de bewustwording groeit de moed van het hart, dat de angst voor de afgrond overwint, zonder de afgrond zelf te hoeven overwinnen”
Bron: Andreas Mussenbrock n.a.v. het werk van Blaise Pascal

Als het nodig is om meer evenwicht te creëren in je privé-leven of in je werk-omgeving helpt het om bewust gekozen aandacht te richten op denken, voelen, gedrag en idealen.

Ik werk op een ervaringsgerichte manier vanuit verschillende psychologische stromingen, zoals Gestalttherapie, Lichaamsgerichte Traumatherapie en verschillende Ontspanningstechnieken. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Het gedachtegoed van Jan en Riekje Boswijk, Bert Hellinger en Peter Levine hebben een centrale plek, zowel in de therapie als in de coaching. De taal van het lichaam speelt een belangrijke rol.

ATTENTIE: Ik ga mijn praktijk langzaam afbouwen en zal met ingang van 1 juni 2019 geen nieuwe cliënten meer aannemen. Huidige cliënten en oud cliënten kunnen nog een aantal jaren een beroep op me doen.