Menu

Werkwijze

In een intake gesprek wordt gekeken naar wat nodig en wenselijk is gerelateerd aan je huidige levensomstandigheden en je levensgeschiedenis.
Voor groepstherapie verwijs ik naar het Boswijk Instituut en als er sprake is van verslaving of gevoelsonderdrukkend medicijngebruik, verwijs ik naar de GGZ.

Tijdens de sessies breng je een praktijksituatie in die we vervolgens vanuit drie verschillende posities gaan onderzoeken: de rationele, de emotionele en het neutrale midden. 


Individuele therapie

Na de intake volgen er vier werksessies waarin je goed kennis kunt maken met de werkwijze. Daarna is er een evaluatie om de vervolg stappen te bespreken.
Deze kan bestaan uit het leren kennen van de lichaamstaal, het goed leren onderscheiden van denken en voelen, ervaren waar je energie blokkeert en hoe dat werkt in je lichaam, onderzoeken wat nodig is om weer in beweging te komen, ontdekken wat je doet om uit contact te blijven, communicatieoefeningen om weer in contact te komen, inzicht krijgen in je familiesysteem, leren ontspannen en desgewenst leren mediteren. De ingang die gekozen wordt is afhankelijk van je karakterstructuur en het werkdoel dat is ingebracht.
<< terug

Coaching

Hoe ben je geworden wie je nu bent en wat zijn je sterke en zwakke kanten?
Wat zijn je valkuilen en allergieën?
Wat is de taal van je lichaam en hoe laat je die boodschappen mee wegen in je gedrag en je besluiten?
Wat zijn je vermijdingsmechanismen en wat is nodig om contact te houden met jezelf en de ander?
Hoe laat je de ander weten wat je wilt of juist niet en hou je daarbij voldoende rekening met jezelf en met de ander?
Hoe zorg je er voor dat je opgelopen spanning weer loslaat?

Uitgangspunt is telkens de actuele problematiek op de werkplek.

Het is mogelijk dat je blokkades in jezelf tegenkomt die je verhinderen om het nieuwe inzicht of de nieuwe ervaring toe te blijven passen.
In dat geval zijn een aantal therapiesessies wenselijk, zie hiervoor individuele therapie.
Alternatieve wensen zijn bespreekbaar.
<< terug

Supervisie
Een ervarings-gericht traject waarin je manier van werken en je persoonlijke leervragen als therapeut centraal staan. 
Voor mij is het centrale woord in elke vorm van begeleiding ‘afstemmen’. Afstemmen op jezelf, op de cliënt en op de situatie. Dit vraagt om verkenning van lichaam en geest in jezelf en bij de ander. Dit vraagt ook om herkenning van patronen, blokkades, afweermechanismen en motieven.

Voor de beginnende therapeut is het wenselijk om een traject af te spreken tussen de zes en de twaalf sessies. Wil je als ervaren therapeut dat iemand een keer met je meekijkt dan doe ik dat graag nadat er een eenmalige intake is gedaan.
Alle werkvormen die voor therapie worden ingezet kunnen ook voor supervisie worden ingezet.
Ik geef supervisie vanuit dertig jaar ervaring als hulpverlener. Bij het Boswijk Instituut heb ik ervaring opgedaan als leertherapeut, mentor en supervisor zowel individueel als met groepen. Ik ben niet geregistreerd als supervisor maar sta wel geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
<< terug